CZ / SK

Zubové hydromotory

• Otvorený okruh
• Geom. objem od 2,6 do 88,2 cm3/ot.
• Jednosmerné (SKU, SNU) a obojsmerné
(SKM, SNM)
• Modulárna, tlakovo vyvážená konštrukcia
• Verzie s drážkovaným, valcovým kužeľovým
ukončením hriadeľa
• Štandartné, i špeciálne montážne príruby
• Európske, DIN, O-krúžkové a BSPP
hydraulické prípoje
• Množstvo voliteľných tlakových ventilov
• Ložiskom podopreté zostavy umožňujú
vysoké radiálne zaťaženie
• Vysoká spoľahlivosť a výkonnosť
• Kompaktnosť a nízka hmotnosť
• Nízka hlučnosť
• Tlak do 280 bar

Model Geom. objem (cm3) Max. tlak v závislosti na geom. objem (bar) Min. otáčky v závislosti na geom. objem (min-1) Max. otáčkyv závisloti na geom. objem (min-1) Hmotnosť v závislosti na geom objem (kg) 
SKM1 2,6-12,0 140-270 800-1000 2000-4000 1,02-1,65
SKU1 2,6-12,0 140-270 800-1000 2000-4000 1,02-1,65
SNU1 2,6-12,0 140-270 800-1000 2000-4000 1,02-1,65
SKU2 8,4-25,2 180-280 500-700 3500-4000 2,4-3,3
SNU2 8,4-25,2 180-280 500-700 3500-4000 2,4-3,3
SNM2 8,4-25,2 180-280 500-700 3500-4000 2,4-3,3
SNU3 22,1-88,2 150-250 800 2100-2500 6,8-8,9
SNM3 22,1-88,2 150-270 600-800 2100-2500 6,8-8,9