CZ / SK

Zubové hydrogenerátory

Zubové hydrogenerátory s externým ozubením rady SNP ponúkame v piatich produktových veľkostiach. Samozřejmostí je možnost skombinovania jednotlivých velikostí do dvojitých a trojitých hydrogenerátorov. Prípadne je možné osadiť hydrogenerátory napr. poistným ventilom na zadnom kryte alebo predsadeným ložiskom.

• Ideálne pre široké spektrum aplikácií
• Otvorený okruh
• Geometrický objem od 0,25 do 88,2 cm3/ot.
• Modulárna, tlakovo vyvážená konštrukcia
• Verzie s drážkovaným, valcovým
a kužeľovým ukončením hriadeľa
• Štandartné, i špeciálne montážne príruby
• Európske, DIN, O-krúžkové a BSPP
hydraulické prípoje
• Voliteľné prioritné ventily, integrované
v zadnom veku
• Množstvo voliteľných tlakových ventilov
• Ložiskom podopreté zostavy, umožňujú vysoké
radiálne zaťaženie
• Tandemové usporiadanie (dvoj- a trojstupňové)
• Vysoká spoľahlivosť a výkonnosť
• Kompaktnosť a nízka hmotnosť
• Nízka hlučnosť

Produkt Skupina Veľkosť príruby Objem (cm3/rev) Tlak (bar) Minimálne otáčky (rpm)
TFP0NN 0,5 EU 2 bolt 0,25-1,27 180 8000
SNP1NN 1 SAE AA 1,18-7,59 250 4000
SNP1NN* 1 SAE AA 1,18-12 250 4000
SNP2NN 2 SAE A 3,9-25,2 250 4000
SKP2NN* 2 SAE A 3,9-25,2 250 4000
SNP3NN 3 SAE B 22,1-88,2 250 3000
SNP4NN 4 EU 4 bolt 58,1-194,3 220 3000
*Varianty SKP majú zosílený hriaeľ pre vyššie zaťaženie.

Katalogy k jednotlivým velikostiam nájde na stiahnutie nižšie.