CZ / SK

Zosilňovače tlaku

mini booster

 

Jednou z funkcií zosilňovačov tlaku miniBOOSTER® pre olejovú a vodnú hydrauliku je dosiahnutie hydraulického tlaku až 2000 barov pre nízkotlakové čerpadlá.

Tieto zosilňovače tlaku (miniBOOSTER® ) zosilňujú nízky vstupný tlak (20 až 200 barov) na vysoký výstupný tlak (až 800/2000 barov). Výstupný tlak sa tak ovláda vstupným tlakom (je priamoúmerný). Pri nízkom počiatočnom tlaku poskytujú miniBOOSTERE® možnosť rýchleho pohybu dopredu  automaticky sa prepínajú na zosilnenie tlaku, keď stúpa spätný tlak.

Výhody zosilňovačov tlaku miniBOOSTER®

  • Úspora nákladov na nákladné vysokotlakové čerpadlá a potrubie
  • Prevádzanie nízkeho tlaku na vysoký takmer bez spotreby energie a s nízkym uvoľňovaním tepla