CZ / SK

Plus+1

PLUS+1™ mikrokontroléry
• PLUS+1 kontroléry a V/V rozšíriteľné moduly sú flexibilným, výkonným a cenovo výhodným hardvérovým produktom, navrhnutým firmou Danfoss.

• Číslicový 32-bitový procesor s frekvenciou 150 MHz a internou flash pamäťou, je umiestnený v púzdre s krytím IP67a s odolnosťou 40 ºC až +70 ºC (pracovná teplota).
• Jednotlivé moduly, ktoré možno pružne dopĺňať podľa potreby vstupov a výstupov, komunikujú medzi sebou cez dátovú zbernicu CAN Bus.
• Kontroléry využívajú 12, 24, 50 alebo 88 pinové konektory Deutsch. 

Vývojový softvér
• PLUS+1 GUIDE ( Graphical User Integrated Development Environment) je softvér na tvorbu programov prehľadnou grafickou metodikou.
• Obsahuje knižnice softvérových funkcií, funkčných blokov a hardvérových šablón.
• Súčasťou programu je i servisné rozhranie Service tool.