CZ / SK

Danfoss Power Solutions

Danfoss Power Solutions vytvoril distribútorskú sieť takzvaných "Appointed Sales & Service Partners" (Poverených Sauer-Danfoss predajných a servisných partnerov). Náš cieľ je zabezpečiť, aby zákazníci so špeciálnymi požiadavkami, napr. na dodávky kompletných systémov, skladovú logistikou, just-in-time dodávky a pod., dostali tú najlepšiu starostlivosť od našich lokálnych Sales and Service patrner.