CZ / SK

PRACOVNÁ HYDRAULIKA

Sada pre hydraulickú ruku / žeriav s PVG 32

Vzhľadom k veľkému záujmu zákazníkov o riešenie elektro-hydraulického ovládania hydraulickej ruky pre lesné vyvážačky za traktor sme sa rozhodli o zostavení sady skladajúcej sa z ôsmich-sekčných rozvádzačov PVG 32, dvoch joystickov PROF 1 a elektrickej kabeláže prispôsobenej pre špeciálnu inštaláciu na traktor s vyvážacím vlekom. Rozvádzač sa dá prispôsobiť pre akúkoľvek bežne dostupnú hydraulickú ruku (Palms, Cranab, Nokka atď.)

PVG 32

Rozvádzač PVG 32 má šesť proporcionálnych sekcií pre ruku a dve sekcie on-off pre opory. Rozvádzač je plne kompenzovaný, takže nedochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu prietokov v jednotlivých sekciách rozvádzača a tým pádom môže obsluha komfortne a bezpečne ovládať aj niekoľko funkcií ruky naraz. Voliteľné sú jednotlivé prietoky sekciami rozvádzača aj jednotlivé sekundárne ventily pre obmedzenie tlaku. Tieto parametre sa najčastejšie nastavujú podľa technickej dokumentácie hydraulickej ruky.

Joysticky PROF 1

Súčasťou sady sú dva ergonomické joysticky PROF 1. Každý joystick má tri proporcionálne a jednu on-off funkciu. Riadenie rozvádzača prebieha napäťovým signálom, ktorý ide z joysticku priamo do rozvádzača. Odpadá tak použitie akéhokoľvek počítača či iného riadiaceho prvku. Všetka riadiaca elektronika je zabudovaná rovno v elektrickom module rozvádzača PVG 32.

Za príplatok je možné zvoliť joysticky s možnosťou nastavenia požadovaných prietokov v jednotlivých sekciách rozvádzača pri zachovaní plnej dráhy joysticku. Takto si môžete veľmi jednoducho odladiť chod hydraulickej ruky presne podľa Vašich potrieb. 

Kabeláž

Kabeláž, ktorá je súčasťou sady sa skladá z časti, ktorá je umiestnená v traktore a z časti, ktorá je umiestnená na vyvážacom vleku. Tieto časti sú spojené odolným konektorom. Celý systém je koncipovaný tak, aby mal zákazník čo najmenej práce pri inštalovaní sady, takže stačí len pripevniť joysticky do kabíny traktora a zapojiť ich ku kabeláži, natiahnuť kabeláž po traktore a vleku a zapojiť konektory na rozvádzač.

V prípade záujmu o túto sadu volajte alebo píšte našim technikom.