CZ / SK

MONTÁŽ

Aby sme zabezpečili čo najrýchlejšie a najflexibilnejšie dodávky vybraných výrobkov, vykonávame ich montáž v našich priestoroch. V súčasnej dobe montujeme rozvádzače PVG a hliníkové zubové hydrogenerátory. Konkrétne informácie k montáži týchto výrobkov nájdete v odkazoch dole.

Samozrejme sme flexibilní v dodávkach aj ďalších výrobkov, kedy dokážeme využiť náš rozsiahly sklad a prestavať výrobok, ktorý je skladom, na výrobok, ktorý zákazník požaduje. Takéto prestavby sa najčastejšie týkajú orbitových hydromotorov, alebo hydrogenerátorov pre otvorený okruh.